Sunday, November 14, 2010

KUMBANG KURA-KURA @ LADYBIRD KAWALAN BIOLOGI


 Kumbang kura-kura merupakan sejenis haiwan kecil. Haiwan ini berwarna cerah bertompok gelap serta berlatar belakang jingga, kuning atau merah. Setiap kumbang kura-kura mempunyai corak dan bilangan tompok yang berbeza. Haiwan ini kurang menjadi makanan kepada haiwan lain kerana tidak lazat.
           Kumbang kura-kura menjadi pilihan kepada manusia kerana kegemarannya makan haiwan perosak seperti lalat hijau, lalat hitam dan serangga teririp. Sesetengah Negara, haiwan ini digunakan sebagai kawalan biologi iaitu berupaya menghapuskan haiwan perosak secara semual jadi, bukannya melalui bahan kimia. Oleh sebab itu, kumbang kura-kura merupakan serangga kawalan biologi paling berkesan.

No comments:

Post a Comment

You might also like:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...